Obszary chronione

Melnik

OChK Kokořínsko

Melnik

Obszar Chronionego Krajobrazu Kokořínsko rozciąga się na powierzchni 265 km2, mniej więcej 40 kilometrów na północny zachód od Pragi.