Obszary chronione

Kokorin

Rezerwat przyrody Kokořínský důl

Kokorin

Rezerwat przyrody Dolina Kokořínský důl znajduje się niedaleko Mělníka, w pobliżu zamku Kokořín, którego sylwetka dominuje w okolicy.