Obszary chronione

Doksy

Rezerwat przyrody Břehyně-Pecopala

Doksy

Narodowy Rezerwat Przyrody rozpościera się na północny wschód i na wschód od jeziora Máchy.