Obszary chronione

OChK Kokořínsko

Melnik

Obszar Chronionego Krajobrazu Kokořínsko rozciąga się na powierzchni 265 km2, mniej więcej 40 kilometrów na północny zachód od Pragi.

Rezerwat przyrody Břehyně-Pecopala

Doksy

Narodowy Rezerwat Przyrody rozpościera się na północny wschód i na wschód od jeziora Máchy.

Rezerwat przyrody Kokořínský důl

Kokorin

Rezerwat przyrody Dolina Kokořínský důl znajduje się niedaleko Mělníka, w pobliżu zamku Kokořín, którego sylwetka dominuje w okolicy.