Leśne rzeźby Václava Levego

Liběchov 27721
Niedaleko Liběchova, w kierunku na miejscowość Želízy, są w lesie w skałach wykute rzeźby, których autorem jest miejscowy rzeźbiarz Václav Levý.

Rzeźby Čertí hlavy, Klácelka, Had czy Harfenice są dostępne po niebieskiej trasie, okrężnej, której całkowita długość wynosi 12,5 km. W bliskiej okolicy jaskini Klácelka stworzył V. Levý monumentalne plastyki i rzeźby niektórych wybitnych postaci i bohaterów czeskiej historii.

Czarcie głowy są płaskorzeźbami dwóch postaci bajkowych przypominających diabły. Płaskorzeźby są wykute w bloku piaskowca, należą do największych leśnych rzeźb. Położenie - nad miejscowością Želízy.

Harfenice Piaskowcowy blok znajdujący się ok. 2 km na północny zachód od Želíz, przy szerokiej leśnej drodze. Na skale są przedstawione płaskorzeźby ludzkich głów, obok nich mała jaskinia a przy niej płaskorzeźba kobiety z harfą.

Maří Magdaléna - mała jaskinia wykuta w piaskowcowej skale mniej więcej 1 km na południe od rzeźby Harfenice.

Had Piaskowcowa skałka przy rozdrożu oznaczonych tras, 2,5 km na północny zachód od Želíz. Jest na niej wykuta płaskorzeźba węża przeciętego siekierą.