Lidové stavby jsou symbolem nejen Máchova jezera, ale i celého Českolipska

Sloup v Čechách

Lidové stavby ve Sloupu v Čechách

Sloup v Čechách

V obci Sloup se nachází řada historicky cenných roubených, polozděných i zděných lidových domů, pocházejících většinou z konce 18. a 1. poloviny 19. století.