Planý důl

Mšeno 27735
Lokalita Planý důl se nachází zhruba 3 km severně od Vojtěchova.
Najdete zde zajímavé horolezecké terény, na kterých však je horolezectví zakázáno do 31. srpna, kdy na skalách hnízdí velký počet chráněného a ohroženého ptactva. Po celé lokalitě je možno pozorovat zajímavé skalní výchozy s ukázkami snad všech typů pseudokrasových jevů a eroze. Planým dolem prochází zelená turistická značka od Konrádova k Dobřeni, nebo modrá značka od Vojtěchova ke Střezivojicím. Celá oblast Planého dolu je součástí CHKO Kokořínsko a přírodní rezervace Kokořínský důl.