Informace o kvalitě vody a předpovědi počasí

 

Náchylnost vodní plochy ke krátkodobému znečištění: Vodní plocha není náchylná ke krátkodobému znečištění.

 

 

Datum

Hodnocení

Poznámka

19.5.2014

J

teplota vody 13,3oC

26.5.2014

J

teplota vody 21,8oC

2.6.2014

K 

teplota vody 18,6oC, výskyt sinic

9.6.2014

K

teplota vody 24,7oC, přírodní znečištění

16.6.2014

K 

teplota vody 21,7oC, výskyt sinic

23.6.2014

K 

teplota vody 17,7oC, výskyt sinic

30.6.2014

K 

teplota vody 19,3oC, výskyt sinic

7.7.2014

K 

teplota vody 23,7oC, výskyt sinic

14.7.2014

K 

teplota vody 21,2oC, výskyt sinic

Legenda:

J      voda vhodná ke koupání

K      voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

K      zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince

L      voda nevhodná ke koupání

L      voda nebezpečná ke koupání

Zdroj: http://www.khslbc.cz/